Finspångs Brukshundklubb

Vi behöver dig

För att få en bra och fungerande verksamhet behövs många som hjälps åt. Klubben har 6 st olika sektorer. I varje sektor finns en sammankallande. Vill du engagera dig och hjälpa till inom klubben? Vi behöver alltid fler som kan hjälpa till i våra sektorer. Du är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra sammankallande om du vill vara med i någon av våra sektorer.  Hör av dig till någon i styrelsen om de vakanta platserna.

Sektorer 2020

Agility Eva Persson
Ungdom Eva Persson
  Fredrika Höög
Tävling Linda Karlsson  
  Anders Olsson
  Mia Gårdman
  Jannice Printz
  Nettan Louma
Utbildning VAKANT
Kök VAKANT
Förvaltning Ove Pålsson
  Sune Olofsson

Vad gör våra sektorer

Utbildningssektorn organiserar klubbens kursverksamhet och ansvarar för fortbildning av klubbens instruktörer.

___________________________________________________________________________________

Tävlingssektorn sköter om allt som har med tävling att göra. Det innebär bland annat att arrangera tävlingar och bruksprov. 

___________________________________________________________________________________

Agilitysektorn utveckla agilityverksamheten och ger våra medlemmar möjlighet att lära sig mera om agility. De håller i kurser, vinterträning i ridhus och ordnar tävlingar. De ansvarar för hinderparken samt svarar på frågor rörande agility. 

____________________________________________________________________________________

Ungdomssektorn utvecklar vår verksamhet för hundaktiva barn och ungdomar. De har regelbunda träffar  med blandat innehåll och brukar också ordna mycket uppskattade läger.

____________________________________________________________________________________

Förvaltningssektorn sköter drift och underhåll av klubbstugan och klubbens appelplan.

____________________________________________________________________________________

Kökssektorn ansvarar för driften av klubbstugas kök, inköp av varor och att laga mat till våra funktionärer när vi har tävlingar. 

____________________________________________________________________________________